Фази на Луната
Новолуние  
24.10.2014  
І-ва четвърт  
31.10.2014  
Пълнолуние  
07.11.2014  
III-та четвърт  
14.11.2014  
Новолуние  
22.11.2014