Фази на Луната
Новолуние  
24.06.2017  
І-ва четвърт  
01.07.2017  
Пълнолуние  
09.07.2017  
III-та четвърт  
16.07.2017  
Новолуние  
23.07.2017