Фази на Луната
 
 
Новолуние  
28.03.2017  
І-ва четвърт  
03.04.2017  
Пълнолуние  
11.04.2017  
III-та четвърт  
19.04.2017