Фази на Луната
Новолуние  
22.11.2014  
І-ва четвърт  
29.11.2014  
Пълнолуние  
06.12.2014  
III-та четвърт  
14.12.2014  
Новолуние  
22.12.2014