Фази на Луната
І-ва четвърт  
25.05.2015  
Пълнолуние  
02.06.2015  
III-та четвърт  
09.06.2015  
Новолуние  
16.06.2015  
І-ва четвърт  
24.06.2015