Фази на Луната
 
 
Новолуние  
19.10.2017  
І-ва четвърт  
28.10.2017  
Пълнолуние  
04.11.2017  
III-та четвърт  
10.11.2017