Фази на Луната
І-ва четвърт  
27.03.2015  
Пълнолуние  
04.04.2015  
III-та четвърт  
12.04.2015  
Новолуние  
18.04.2015  
І-ва четвърт  
26.04.2015