Фази на Луната
III-та четвърт  
27.07.2016  
Новолуние  
02.08.2016  
І-ва четвърт  
10.08.2016  
Пълнолуние  
18.08.2016  
III-та четвърт  
25.08.2016