Фази на Луната
І-ва четвърт  
24.07.2015  
Пълнолуние  
31.07.2015  
III-та четвърт  
07.08.2015  
Новолуние  
14.08.2015  
І-ва четвърт  
22.08.2015