Фази на Луната
Новолуние  
18.04.2015  
І-ва четвърт  
26.04.2015  
Пълнолуние  
04.05.2015  
III-та четвърт  
11.05.2015  
Новолуние  
18.05.2015