Фази на Луната
І-ва четвърт  
27.01.2015  
Пълнолуние  
04.02.2015  
III-та четвърт  
12.02.2015  
Новолуние  
19.02.2015  
І-ва четвърт  
25.02.2015