Фази на Луната
 
 
Новолуние  
26.02.2017  
І-ва четвърт  
05.03.2017  
Пълнолуние  
12.03.2017  
III-та четвърт  
20.03.2017