Фази на Луната
Новолуние  
21.08.2017  
І-ва четвърт  
29.08.2017  
Пълнолуние  
06.09.2017  
III-та четвърт  
13.09.2017  
Новолуние  
20.09.2017