Фази на Луната
 
 
Новолуние  
30.10.2016  
І-ва четвърт  
07.11.2016  
Пълнолуние  
14.11.2016  
III-та четвърт  
21.11.2016