Фази на Луната
Новолуние  
29.11.2016  
І-ва четвърт  
07.12.2016  
Пълнолуние  
14.12.2016  
III-та четвърт  
21.12.2016  
Новолуние  
29.12.2016