Фази на Луната
 
 
Новолуние  
01.10.2016  
І-ва четвърт  
09.10.2016  
Пълнолуние  
16.10.2016  
III-та четвърт  
22.10.2016