Фази на Луната
Новолуние  
26.04.2017  
І-ва четвърт  
03.05.2017  
Пълнолуние  
11.05.2017  
III-та четвърт  
19.05.2017  
Новолуние  
25.05.2017