Фази на Луната
І-ва четвърт  
25.02.2015  
Пълнолуние  
05.03.2015  
III-та четвърт  
13.03.2015  
Новолуние  
20.03.2015  
І-ва четвърт  
27.03.2015